Kamilla Sele

Equiterapeut og Holistisk Hesteterapeut.En benytter seg av akupunktur når det er ubalanser i kroppen. Disse balansene defineres i hovedsak som Yin og Yang, og en streber etter å opprettholde lik balanse i kroppen. 

Hestens kropp jobber alltid for å være i balanse, men ytre og indre påvirkninger, kan forstyrre disse balansene. 

I tillegg er  akupunkturen smertestillende og har en beroligende effekt.