Kamilla Sele

Equiterapeut og Holistisk Hesteterapeut.

Målet med en kiropraktisk behandling er og normalisere problemer i hestens bevegelses apparat. Når en jobber med kiropraktikk, jobber en med hendene. En jobber utifra låste segmenter og muskulære spenninger. 
En sier gjerne at en "låser opp låsninger" men det er litt misforstått begrep, en jobber med inskrenkninger eller såkalte fikseringer i ledd, ledd nærestrukturer og muskler. 

Kiropraktikk er nødvendigt når en fiksering har oppstått pga at kroppen har gått i forsvar mot en over strekkning eller en sammen trekning utover sine fysiologiske bevegelses området. 
Det kan og oppstå av feil belastning, som f.eks overbelastning og ensidig belastning. 


Ilio Sacral leddet er bekkenleddet hos hesten. Det er et veldig utsatt problem området for fikseringer. 

Dette bildet er korsbeinet (sacrum) forfra, og hestens venstre bekken halvdel.