Kamilla Sele

Equiterapeut og Holistisk Hesteterapeut.


Osteopatiens prinsipper er at kroppen, gjennom et komplisert balanserings system, strever etter selv regulering og selv heling og at kroppen fungerer som som en enhet der struktur og funksjon er likesidigt og avhengige av hverandre.  

Kroppen har et selv helende som fungerer best når kroppen er i balanse, både mekanisk, sirkulasjons messigt og mentalt. 

Osteopatien baserer seg på å identifisere mønster av dårlig funksjon, med stor vekt på samspill mellom alle kroppens deler.Skjelett bilde av hestens hofter og bekken.